NOVINKY

arr3Garancia najnižšej cenyNaša spoločnosť ponúka „Garanciu najnižšej ceny“ Pri uplatnení „Garancie najnižšej ceny“ je... arr3AKCIAVypracovanie riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby "rodinného domu" v rozsahu pre územné... arr3Garáž v rodinnom domeOd 15.8.2012 v projektovej dokumentácií v rozsahu pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie... arr3Majitelia, prenajímatelia a prevádzkovatelia budov POZOR !!!Do 30.05.2010 v zmysle zákona 199/2009 (ktorým sa dopĺňa a upravuje znenie zákona 314/2001 Z.z. o ...

KONTAKTY

Ďakujeme za Vašu pozornosť.


Referencie » Požiarna ochrana

Naša spoločnosť vypracovala množstvo projektov riešenia základnej koncepcie požiarnej ochrany a riešenia protipožiarnej bezpečnosti jednotlivých stavieb. Napr. :

Skladová hala Košice II.
Zateplenie fasády bytového domu, Ďumbierska, Košice
Hospodársky dvor pre zlepšenie nakladania s odpadmi v obci Huncovce
MsÚ Prešov, Obnova objektu ul. Jarková 26, Prešov
Logistická hala TRANSERVICEUROPA Poprad
Výrobné haly, Prešov
Bytový dom - 16 b.j., Sabinov
Rekonštrukcia skladovacích priestorov HAGARD:HAL, a.s.
Výrobná a skladovacia hala IMMERGAS Slovakia, Poprad
Rekonštrukcia  tepelného  hospodárstva NsP GELNICA

Prístavba sociálno-hygienického zariadenia, Základná škola ŽEHŇA
Modernizácia ZŠ Kolbovce
Novostavba bytového domu - Brezovica
Rozšírenie výrobných a skladovacích priestorov závodu GGP POPRAD SLOVAKIA, s.r.o.
Posúdenie zmeny pôvodného využitia objektu z výroby na skladovanie závodu GGP POPRAD SLOVAKIA, s.r.o.
Rekonštrukcia objektu na predajňu, Prešov
Rozšírenie logistickej haly TRANSERVICEUROPA Poprad
Rozšírenie  predajných  priestorov a rýchlych služieb AUTOSALÓNU KIA, Prešov
Rekonštrukcia a prístavba závodu LEAR, Prešov
Nákupné centrum a polyfunkčný dom, Svidník
TESCO 1K, Medzilaborce
Novostavba  evanjelického kostola, Rokytov
Rekonštrukcia časti ZŠ na kuchyňu, Sedlice
Inžinierske  siete  a  rozšírenie  miestnej  komunikácie, Prešov
Obnova bytového domu, Prešov
Rozšírenie výrobných a skladovacích priestorov haly, Prešov
Centrum poľnohospodárskej techniky, Prešov
Inžinierske siete pre IBV OD TRNAVY, ŠPAČINCE
Sociálno – prevádzková budova a jedáleň, Poprad
Spracovanie starých vozidiel, Bardejov
Splašková kanalizácia a ČOV Lieskovec
Obytný súbor „ NA HORE “Košice
Zateplenie bytového domu, Prešov
Obnova a nadstavba bytového domu na ul. Vansovej, Prešov
Výrobná a skladovacia hala EUROTILLERS Slovakia Poprad, priemyselný park Poprad - Matejovce
Rekonštrukcia výkrmu HD na odchovňu jalovíc a kráv BTPM
Rekonštrukcia kravína na pôrodňu a teľatník, Hospodársky dvor Vlača

Rekonštrukcia kravína na ovčín, Hospodársky dvor Uzovské Pekľany
Rekonštrukcia kravína 300 a hnojnej koncovky, Hospodársky dvor Stročín
Rekonštrukcia budovy CPK na uskladnenie stelív, Hospodársky dvor Stročín
Terňa, rekonštrukcia Základnej školy
Rekonštrukcia Materskej školy, Veľký Šariš
Šarišské Bohdanovce, Základná škola - rekonštrukcia
CUKRÁRENSKÁ VÝROBŇA, Gregorovce
Poľné hnojisko
Sklad hutného materiálu TATRAVAGÓNKA Poprad
Modernizácia ZŠ Kolbovce
Obnova a zateplenie bytového domu, Vajanského, Prešov
Rekonštrukcia a modernizácia farmy so zameraním na WELFARE zvierat v Železníku
Rekonštrukcia budovy s prístavbou ÚPSVaR Prešov
Torysa, Základná Škola s materskou školou - nadstavba a zateplenie
Rekonštrukcia strechy objektu meštianskeho domu, Prešov
Hypermarket TESCO 3K Revúca
Modernizácia a rozšírenie hasičskej stanice, Sedlice
Prístavba telocvične k ZŠ Školská 3, Spišské Podhradie
Prístavba výrobnej haly W.T.X, Veľký Šariš 1. etapa
PKO – Obnova pamiatky, Prešov
Vranov nad Topľou, Gymnázium – zateplenie
Pošta Prešov 3 – rekonštrukcia interiéru
Supermarket ACCEPT, Gelnica
Dom nádeje, Mlynica
Bytový dom Svidník
Rekonštrukcia suterénu ÚPSVaR Sabinov
Odovzdávacia hala vagónov a výrobná hala TATRAVAGÓNKA Poprad
Obchodný dom - Lipany
Revitalizácia námestia v obci Liptovský Ján
Združená stredná škola Stropkov – zateplenie objektu
NICHOLTRACKT Prešov - Ľubotice

Obnova a nadstavba prevádzkových priestorov, Prešov, Budovateľská č. 38
MODERNIZÁCIA OBECNÉHO DOMU, Suchá Dolina
Kultúrny dom a obecný úrad Gregorovce
Prístavba skladovej haly „SALVATOR“
Nadstavba bytového domu, Záhradná, Prešov
Oprava strešnej konštrukcie budovy strojovne EVO I v závode ELEKTRÁRNE VOJANY.
Výroba oceľových konštrukcií, Košice
ZŠ s MŠ Ľubotín - prístavba objektov pre špecializované učebne
Obnova obradnej siene MsÚ, Prešov
Zariadenie pre seniorov - Raslavice
Poráč - revitalizácia centra obce
Predajňa MILK  –  AGRO s.r.o., Gelnica
Penzión Vila Mimo, Vysoké Tatry
Humenné, DD a DSS – rekonštrukcia a prístavba
Detský domov na Hurbanovej ul., Košice
Hotel Prešov zmena stavby pred dokončením na BAŠTOVÁ CENTRUM, rekonštrukcia slov. rozhlasu, Prešov

Fotovoltaické elektrárne „FTVE“
Obecné spoločenské centrum, Malá Domaša
Revitalizácia priemyselnej haly DÚHA a.s. Haniska
Rekonštrukcia  zariadenia sociálnych  služieb JESEŇ ŽIVOTA, Veľká Lomnica
Výskumno výstavné a informačné centrum bioenergie - PHF EU Kapušany II. Etapa
Evanjelický a.v. kostol Terasa – Košice
Polyfunkčný bytový dom – 4 b. j. - nájomné byty + MŠ a prípojky TI v obci Bertotovce
Zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a účelová budova, Prešov
Zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, Veľký Šariš
Bystrany - Kanalizácia a ČOV
Zhodnocovanie BRO Hanušovce nad Topľou – Petrovce
Čerpacia stanica a agroturistické ubytovacie zariadenie, Kyjov
Skládka odpadov na nie nebezpečný odpad, Ozor - Veľké Ozorovce - III. ETAPA
Výstavba 12 nízko štandardných bytových jednotiek, Liptovský Mikuláš – Hlboké
Stavebné úpravy prenajímateľného priestoru H 1.5 v OC Optima Košice
Administratívna budova – Stromoradie, Prešov
Kremnická minca - súbor obytných budov ulica Zechenterova, Kremnica
Rekonštrukcia objektu na bistro, Petrovany
Rekonštrukcia fasády servisno-predajných priestorov "CITROËN" - SAMID
Mestský priemyselný a technologický park Trnava
Realizácia pobočky TATRA BANKY, Prešov, Hlavná ul
Komplexná modernizácia a rekonštrukcia objektu zdravotného strediska v obci ĽUBOTÍN
Prístavba administratívnej budovy DUHA, a.s, Prešov, Čapajevova 29
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov, Slovenská 87, 080 28 Prešov
Rekonštrukcia bývalej MŠ, Dargovská 7, 8, Prešov

Prevádzka - výroba práškových potravín Raslavice
Kanalizácia a ČOV Petrovce
Zameranie skutkového stavu objektov OBAL SERVIS a.s. - Sklad drevného materiálu - plechová časť
Zameranie skutkového stavu objektov OBAL SERVIS a.s. - Sklad - nástrojáreň
Zameranie skutkového stavu objektov OBAL SERVIS a.s. - Výrobná hala kovových a drevených výrobkov
Zameranie skutkového stavu objektov OBAL SERVIS a.s. - Prístrešok nad drvičom
Zameranie skutkového stavu objektov OBAL SERVIS a.s. - Sklad dreva
Pobočka SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA a.s. v Obchodnom Dome Lipany
Nadstavba bytového domu Bardejov, Jesenského ul. č. 3, 4
Košice, rekonštrukcia priestorov firmy TRIS, spol. s r.o.
Odborný liečebný ústav MINERAL – SLOVAKIA, s.r.o., Prešov
Skládka NNO Bartošovce – Hertník, Prevádzková budova
Výrobná hala kukuričných trubičiek Vajkovce – rekonštrukcia, RiD s.r.o.
Zrušenie zariadenia EPS v objektoch spoločnosti ZVL AUTO spol. s r.o., Prešov
Zubná ambulancia, Francisciho, Prešov
Prešov - zmena účelu mestského kultúrneho strediska na materskú školu, Nižná Šebastová
Novostavba polyfunkčnej budovy v pamiatkovej zóne mesta Rožňava
Zberný dvor v obci Radvaň nad Laborcom
Zberný dvor v obci Plaveč
Revitalizácia hradu na vrchu Hradová v Košiciach
Určenie maximálnych skladových zásob NCHL v hale údržby, Areál U. S. Steel, Košice
FAKULTA VÝROBNÝCH TECHNOLÓGIÍ Technickej univerzity v Košiciach so sídlom v Prešove, Aula s administratívnym zázemím a dielňami
Občerstvenie malá ŽELEZNIČNÁ STANICA Prešov

Výstavba troch bytových jednotiek a obnova bytového domu, Košice
Protipovodňové opatrenia na vodnom toku Bystrá, obec Margecany, okres Gelnica
Prestavba remeselníckeho domu na polyfunkčný dom, Bardejov, Stöcklová ul.
SPOJENÁ ŠKOLA, Opatovská cesta, Košice
Sklad ovocia a zeleniny, katastrálne územie Malý Šariš
Kancelárske a predajné priestory TINBYT, Budovateľská, Prešov
Rekonštrukcia rodinného domu na bytový dom, Prešov - ul. Urbánkova
Prestavba administratívnej budovy, Volgogradská, Prešov, PALA Centrum s.r.o.
Sklad hutných materiálov, stavebných materiálov, minerálnych olejov a ropných výrobkov, Žehňa
Zameranie skutkového stavu objektu Vertikal Solid s.r.o., Hala – prevádzkový objekt
Kanalizácia a ČOV Ostrovany a Šarišské Michaľany
PREVÁDZKA KVETINÁRSTVA Gabriela Žulková – Kvetinárstvo Gabriela
Zmena účelu prenajímaných obchodno - administratívnych priestorov na školské priestory, Tanečný klub GRIMMY
BISTRO – Nižná Šebastová, ul. Vranovská, okres Prešov
Rekonštrukcia ČOV Sirk
MK k IBV Grúň, Šarišské Bohdanovce
Skladovacia hala pre posypový materiál „Sklad CHPM Giraltovce“, ISPRIM, s r.o.

 

a ďalšie iné .......................

 

Mzc0NDY